Duyurular

 

 

GAZİ AKADEMİ

GENÇ SOSYAL BİLİMCİLER SEMPOZYUMU

 

 

9-10 MART 2017

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANKARA/TÜRKİYE

 

 

Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu

                61 yıllık geleneğinden aldığı güçle, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 9-10 Mart 2017 tarihleri arasında "Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu" düzenleyecektir. Sempozyum, sosyal bilimlerin değişik dallarında lisansüstü çalışmalarını yürüten veya doktor unvanına sahip araştırma ve öğretim görevlilerini, okutmanları ve uzmanları bir araya getirerek sempozyumun alanına giren pratik ve teorik konularda genç sosyal bilimciler arasında sinerji yaratmayı ve disiplinlerin ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

                Bu bağlamda, fakültemiz çatısı altındaki; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret Bölümlerinin alanlarına giren konular başta olmak üzere sosyal bilimlerin değişik disiplinlerinden bildiri özetleri kabul edilecektir.

                Özetlerin gönderilmesi için son tarih 15 Ocak 2017'dir.

 

Önemli Tarihler

Özet gönderim için son tarih                   : 15 Ocak 2017

Kabul edilen özetlerin bildirim tarihi         : 1 Şubat 2017

Sempozyum Tarihi                                 : 9-10 Mart 2017

Tam metinlerin gönderilmesi                   : 10 Nisan 2017

 

Sempozyum Katılım Koşulları ve Özet Değerlendirme

Sempozyum, öncelikle Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret Bölümlerinin alanlarına giren konularda,  lisansüstü çalışmalarını yürüten araştırma ve öğretim görevlileri, okutmanlar ve uzmanlar tarafından hazırlanmış özetlere yer verecektir. Sempozyumun genel çerçevesine uymak koşuluyla diğer disiplinlerden de özetler değerlendirmeye alınacaktır.

Özetlerin, bildiri başlığını belirtmesi ve 200-250 kelime arasında, Arial yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında, iki yana yaslı olması gerekmektedir. Özetlerde, bildiri sahibinin ad/soyad, unvan, kurum ve iletişim bilgileri de yer almalıdır.  Bu koşulları sağlayan Word Formatındaki özetlerin, en geç 15 Ocak 2017 tarihine kadar gazigencsosyalbilimciler@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderilen özetler, Bilim Kurulu tarafından bilimsel şartlara uygunluk, özgünlük ve panel içi konu bütünlüğü şartları dikkate alınarak değerlendirilecektir.

 

Özet Kitapçığı ve Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin özetleri, pdf formatında hazırlanacak ve sempozyum tarihlerinde online olarak erişilebilir olacaktır.

Sempozyum tamamlandıktan sonra isteyen katılımcılar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yayım ve yazım kurallarına uygun tam metinlerini 10 Nisan 2017 tarihine kadar teslim edebilirler. Bu tarihten sonra hakem sürecinden geçen çalışmalar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde yayımlanacaktır.

Yazım kurallarına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

http://iibfdergi.gazi.edu.tr/posts/view/title/yazim-kurallari-4949