Özet ve Bildiri Formatı - Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu
Özet ve Bildiri Formatı

ÖZET VE BİLDİRİ FORMATI


Sempozyum, öncelikle Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret Bölümlerinin alanlarına giren konularda,  lisansüstü çalışmalarını yürüten araştırma ve öğretim görevlileri, okutmanlar ve uzmanlar tarafından hazırlanmış özetlere yer verecektir. Sempozyumun genel çerçevesine uymak koşuluyla diğer disiplinlerden de özetler değerlendirmeye alınacaktır. Bu yıl sempozyum uluslararası olarak düzenlendiği için sunumlar İngilizce veya Türkçe olarak yapılabilecektir ancak çeviri desteği sağlanmayacaktır.

Özetlerin, bildiri başlığını belirtmesi ve 200-250 kelime arasında, Arial yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında, iki yana yaslı olması gerekmektedir. Özetlerde, bildiri sahibinin ad/soyad, unvan, kurum ve iletişim bilgileri de yer almalıdır.  Bu koşulları sağlayan Türkçe ve İngilizce Word Formatındaki özetlerin, en geç 2 Ocak 2018 tarihine kadar gazigencsosyalbilimciler@gmail.com adresine gönderilmesi veya gagsbs.gazi.edu.tr adresindeki form aracılığı ile iletilmesi gerekmektedir. 
Gönderilen özetler, Bilim Kurulu tarafından bilimsel şartlara uygunluk, özgünlük ve panel içi konu bütünlüğü şartları dikkate alınarak değerlendirilecektir. 

ÖZET KİTAPÇIĞI VE TAM METİN GÖNDERME


Kabul edilen bildirilerin özetleri, pdf formatında hazırlanacak ve sempozyum tarihlerinde online olarak erişilebilir olacaktır. 
Sempozyum tamamlandıktan sonra isteyen katılımcılar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yayım ve yazım kurallarına uygun tam metinlerini 20 Nisan 2018 tarihine kadar teslim edebilirler. Bu tarihten sonra hakem sürecinden geçen çalışmalar, sempozyum kitabında toplanarak online olarak yayınlanacaktır. 
 
Yazım kurallarına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz:
 
http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/about/submissions#authorGuidelines.