Önemli Tarihler - Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu
Önemli Tarihler
Özet gönderim için son tarih              : 02 Ocak 2018
Kabul edilen özetlerin bildirim tarihi  : 01 Şubat 2018
Sempozyum Tarihi                               : 15-16 Mart 2018
Tam metinlerin gönderilmesi              : 20 Nisan 2018