Çağrı Metni

15-16 Mart 2018'de Teori ve Politika teması altında ikincisi düzenlenecek olan Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da genç sosyal bilimcileri Fakültemize davet ediyor. 100'ün üzerinde katılımcıyla 26 ayrı panelde gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuzu, geçen yılın yarattığı sinerji ve Akademi geleneğimizin verdiği güçle bu yıl uluslararası alana taşıyoruz.  Alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulumuz öncelikle, aşağıda belirttiğimiz alt temaların konularına giren, sosyal bilimlerin değişik dallarında lisansüstü çalışmalarını yürüten veya doktor unvanına sahip araştırma ve öğretim görevlileri, okutmanlar ve uzmanlar tarafından gönderilen Türkçe veya İngilizce özetleri değerlendirmeye alacaktır.  

Özetlerin gönderilmesi için son tarih, 2 Ocak 2018'dir.

 

ALT TEMALAR

 
 -İnovasyon ve Girişimcilik
-Sürdürülebilirlik
- Ekonometri
- İstatistik
- Yöneylem araştırması
- Vergi Hukuku
- Kamu Maliyesi
 
-Sağlık Yönetimi
 
a) Örgütsel davranış
b) Stratejik yönetim
c) Sağlıkta performans yönetimi
d) E-sağlık, sağlıkta sosyal medya kullanımı
e) Sağlıkta kalite
f) Sağlık hizmetleri pazarlaması
g) Sağlıkta yeni sistemler
 
-Sağlık Turizmi
-Sağlık Finansman
- Uluslararası ticaret teorileri
- Dış ticaret politikaları
- Küresel tedarik zinciri yönetimi 
 
-Sosyal Teoride Ezeli ve Ebedi Karşılaşmalar
 
a) Kadın ve Siyasi Mücadele 
b) Mekân ve Siyaset 
c) Göçmenler ve Milliyetçilik
 
-Yirmi Birinci Yüzyılda Sosyal Teoriyi Düşünmek
 
a) Siyaset Felsefesi
b) Sınıf, Sınıf-altı ve Çokluk Tartışmaları
 
-Kamu Yönetiminde Paradigma Tartışmaları
 
a) Bürokrasi 
b) Yönetişim
c) Yeni Kamu Yönetimi Teorileri 
 
-Rus Devriminin Yüzüncü Yılı: 1917’den 2017’ye 
 
-Güncel Demokrasi Tartışmaları
 
a) Hükümet Sistemleri
b) Temsil Krizi
c) Modern Demokrasilerin Yeni Eğilimi : Popülizm
 
- Dünya siyasetinde değişen trendler: Hiyerarşi tartışmaları
 
a) Uluslararası İlişkiler Teorileri
b) Uluslararası Politik Ekonomi 
c) Cinsiyet Çalışmaları (Uluslararası sistemdeki hiyerarşi tartışmalarını, Cinsiyet Çalışmaları ve Feminist Teori ile bağdaştıran bütün konular)
 
- Sıcak gündem: Çatırdayan birlikler
 
a) Bağımsızlık Referandumları (Kuzey Irak, Katalonya, İskoçya,...vb.)
b) Bölgesel Birliklerde Sorunlar (Avrupa'da sağın yükselişi, Brexit, Frexit, Oexit, Nexit,...vb.)
c) Yükselen Sosyal Hareketler
 
- Krizdeki dünya: Terörizm, uluslararası güvenlik ve hukuk
 
a) Devlet-dışı Silahlı Gruplar
b) Eleştirel Güvenlik Teorileri
c) Deniz Alanları Üzerindeki Çatışmalar ve Güvenlik
 
- Sosyal Politikada Dönüşümler
- Dijitalleşme ve İşgücü Piyasaları
- Yenilik Ekonomisi, İnovasyon Politikaları ve İktisadi Büyüme
- Demokrasi, Özgürlük Hakları Ekonomisi ve İktisadi Kalkınma 
- Gelişmekte olan Ülkelerde Finansal Piyasalar, Krizin Yeniden Tanımı
- AB Ekonomisi Sürdürülebilir mi? Yeni Ekonomik Entegrasyonlar
- Toplumsal Cinsiyet, Kadın Çalışmaları ve İşgücü Ekonomisi
 
 
 
 

ÖNEMLİ TARİHLER

 
Özet gönderim için son tarih              : 02 Ocak 2018
Kabul edilen özetlerin bildirim tarihi  : 01 Şubat 2018
Sempozyum Tarihi                               : 15-16 Mart 2018
Tam metinlerin gönderilmesi              : 20 Nisan 2018
 

SEMPOZYUM KATILIM KOŞULLARI VE ÖZET DEĞERLENDİRME

Sempozyum, öncelikle Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret Bölümlerinin alanlarına giren konularda,  lisansüstü çalışmalarını yürüten araştırma ve öğretim görevlileri, okutmanlar ve uzmanlar tarafından hazırlanmış özetlere yer verecektir. Sempozyumun genel çerçevesine uymak koşuluyla diğer disiplinlerden de özetler değerlendirmeye alınacaktır. Bu yıl sempozyum uluslararası olarak düzenlendiği için sunumlar İngilizce veya Türkçe olarak yapılabilecektir ancak çeviri desteği sağlanmayacaktır.
Özetlerin, bildiri başlığını belirtmesi ve 200-250 kelime arasında, Arial yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında, iki yana yaslı olması gerekmektedir. Özetlerde, bildiri sahibinin ad/soyad, unvan, kurum ve iletişim bilgileri de yer almalıdır.  Bu koşulları sağlayan Türkçe ve İngilizce Word Formatındaki özetlerin, en geç 2 Ocak 2018 tarihine kadar gazigencsosyalbilimciler@gmail.com adresine gönderilmesi veya gagsbs.gazi.edu.tr adresindeki form aracılığı ile iletilmesi gerekmektedir. 
Gönderilen özetler, Bilim Kurulu tarafından bilimsel şartlara uygunluk, özgünlük ve panel içi konu bütünlüğü şartları dikkate alınarak değerlendirilecektir. 
 

ÖZET KİTAPÇIĞI VE TAM METİN GÖNDERME

Kabul edilen bildirilerin özetleri, pdf formatında hazırlanacak ve sempozyum tarihlerinde online olarak erişilebilir olacaktır. 
Sempozyum tamamlandıktan sonra isteyen katılımcılar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yayım ve yazım kurallarına uygun tam metinlerini 20 Nisan 2018 tarihine kadar teslim edebilirler. Bu tarihten sonra hakem sürecinden geçen çalışmalar, sempozyum kitabında toplanarak online olarak yayınlanacaktır. 
 
Yazım kurallarına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz: